سوالات متداول مشتری

  • ابتدا مشتری لیست خرید مورد نظر را انتخاب و به سامانه ارسال می‌کند.
  • سامانه بلافاصله لیست خرید مشتری را به نزدیک‌ترین فروشنده‌های اطراف مشتری می‌فرستد.
  • فروشندگان برای لیست خرید مشتری پیشنهادهای قیمت‌شان را می‌فرستند.
  • مشتری مناسب‌ترین پیشنهاد را تایید می‌کند.
  • فروشنده در سریع‌ترین زمان ممکن سفارش را برای مشتری ارسال می‌نماید.

سوالات متداول فروشندگان

سامانه‌ی دکه‌چی محل رقابت سالم و پیشرفت است، محصول این رقابت و پیشرفت، رضایت طرفین می‌باشد. شما وارد یک بازی برد برد شده‌اید. در ازای بالا بردن کیفیت خدمات‌تان که اغلب هیچ هزینه‌ای برای شما ندارد فروش بیشتری خواهید داشت.

فهرست